برگزاری نشست ستاد استانی مولد سازی دارایی های دولت به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

ارائه گزارش اقدامات انجام شده در سال گذشته و برنامه ریزی پیگیری تکمیل اقدمات در سال جاری در این نشست انجام شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بر تکمیل فرایندهای مولدسازی برای املاک مازاد شناسایی شده جهت تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید نمودند

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات