تاکید استاندار یزد بر اولویت قرار دادن مصوبات شورای آموزش و پرورش در دستگاههای اجرایی

استانداریزد با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات جلسات شورای آموزش و پرورش گفت: کوتاهی دستگاه ها در اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش قابل قبول نبوده و باید این مهم را جزو اولویت های خود قرار دهند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به ضرورت انجام اقدامات منسجم و با برنامه در حوزه آموزش و پرورش گفت: در همین راستا کارگروه هایی با حضور دستگاه های مرتبط با آموزش و پرورش، به منظور پیگیری بهتر امور این حوزه تشکیل می شود.
دکترطالبی با بیان اینکه بدنه کارشناسی دستگاه ها  باید بیش از پیش در حوزه آموزش و پرورش به خدمت گرفته شود، تصریح کرد: در این راستا مدیران معاونت های مرتبط در حوزه استانداری را ملزم به همکاری و تعامل بیشتر با آموزش و پرورش و حضور در جلسات کمیته های شورای آموزش و پرورش خواهیم کرد.
استانداریزد در ادامه بر اجرای مصوبات جلسات شورای آموزش و پرورش تاکید و خاطرنشان کرد: کوتاهی دستگاه ها در اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش قابل قبول نیست و با آن ها برخورد می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تبدیل به احسن املاک مازاد آموزش و پرورش را ظرفیتی بسیار خوب برای ایجاد درآمد مجموعه خواند و افزود: آموزش و پرورش در فرصت باقی مانده از این ظرفیت بهره برداری کند.
استانداردر پایان بر ضرورت تامین تبلت دانش آموزی برای دانش آموزان نیازمند تاکید و بر پیگیری دقیق این مسئله تا حصول نتیجه نهایی تاکید کرد.

افزودن نظرات