مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد مطرح کرد:

تهیه و تدوین بودجه و عوارض قانونی شهرداری‌ها‌ی استان در سال ۱۴۰۰

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از تهیه و تدوین بودجه شهرداری‌های استان یزد در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در نشست کارگروه استانی مدیریت شهری و شهرداران استان که با حضور "‌محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ‌یزد و "‌علی اکبر اسدی" مدیرکل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها ‌و دهیاری های کشور در سالن جلسات مجموعه راه و ما برگزار شد، "محمد یارمند"‌ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از تهیه و تدوین بودجه و عوارض قانونی شهرداری های استان یزد در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
یارمند ادامه داد: با توجه به سال پاياني شوراهای اسلامی، ‌لازم است شهرداران در انجام حسابرسي سال ٩٩ و سال هاي قبل تسريع کنند و حداكثر تا پايان خرداد سال آینده فرآيند حسابرسي شهرداري و شوراي اسلامي شهرها پايان پذيرد.
‌وی افزود: با توجه با اينكه عوارض كسب و پيشه از حقوق قانوني شهرداري‌هاست و درآمد مناسبي براي شهرداري می باشد، شهرداران اهتمام جدي نسبت به دريافت آن در شهرهاي خود داشته باشند و گزارش آن را به اداره کل دفتر امور شهري وشوراهای استانداری ارسال نمايند.
یارمند خاطرنشان کرد: به منظور تسريع در فرآيند سامانه سميع، همه شهرداران استان حداكثر تا مدت يک هفته اطلاعات خودرويي خود را به اداره کل امور شهري و شوراهای استانداری ارسال کنند تا پس از جمع‌بندي به اتحاديه حمل و نقل همگاني ارسال شود.
‌ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: به منظور اصلاح و بازنگري در قانون شهرداري‌ها، شهرداران نقطه نظرات و پيشنهادات خود را برای جمع‌بندي و ارسال به سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها به اداره کل دفتر امور شهري و شوراها ارسال نمايند.
‌یارمند در پایان سخنان خود تصریح کرد: شهرداران راهكارها و پيشنهادات خود را جهت كمک به سازمان محيط زيست استان براي معرفي صنايع آلاينده و پايش آن به اداره کل امور شهري و شوراهای استانداری ارسال کنند.

‌★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★

افزودن نظرات