معاون عمرانی استاندار یزد تاکید کرد:

جدیت در برخورد با معدن‌کاران و شرکت‌های حمل و نقل متخلف

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه ساماندهی حمل و نقل معادن سنگ منطقه دهشیر از سازمان صنعت، معدن تجارت و اداره‌‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خواست در برخورد با معدن‌کاران و شرکت های حمل و نقل متخلف جدیت بیشتری داشته باشند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این نشست، خاطرنشان کرد: تاکنون در تخلفات افزایش تناژ و حمل بدون بارنامه با شرکت های حمل و نقلی و رانندگان برخورد شده است ‌اما از این تاریخ در صورت مشاهده غیر حمل بار بدون بارنامه و بار غیر تناژ، ‌با شرکت های معدنی و معادن متخلف نیز برخورد خواهد شد.
وی افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت ‌استان ‌نیز باید نسبت به توقف فعالیت معادن متخلف و ابطال پروانه آنها اقدام کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با برگزاری چندین جلسه در صدد ساماندهی حمل و نقل معادن سنگ منطقه دهشیر هستیم تا این معادن با حمل مواد معدنی در چارچوب قانون نسبت به پرداخت عوارض دولتی و مسئولیت اجتماعی خود اقدام ‌کنند.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★

افزودن نظرات