جلسه کارگروه زیربنایی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

برگزاری جلسه کارگروه زیربنایی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اعضای جلسه برگزار شد.

​​​​​​​به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،جلسه کارگروه زیربنایی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شد.

در این جلسه گزینه های پیشنهادی برای جانمایی شهرک مسکونی میبد و اردکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزودن نظرات