جوابیه استانداری یزد در خصوص انتشار برخی شبهات در فضای مجازی پیرامون آمار اعلامی در خصوص دستاورد دولت مردم در حوزه پایداری منابع ذخیره آب شرب در یزد

اداره روابط عمومی استانداری یزد در خصوص انتشار برخی شبهات در فضای مجازی پیرامون آمار اعلامی در خصوص دستاورد دولت مردم در حوزه پایداری منابع ذخیره آب شرب در یزد توضیحاتی ارائه کرد.

در متن این جوابیه آمده است: با عنايت به انتشار مطالبی در فضای مجازی و ایجاد شبهه و ابهاماتی در خصوص آمار ارائه شده از سوی استاندار محترم به عنوان گزارش دستاوردهای دولت مردم در استان به مناسبت هفته دولت موارد ذیل برای تنویر افکار عمومی اعلام می شود:
۱. انتخاب استان یزد به عنوان استان برتر در زمینه تامین آب پایدار شرب، مطابق با آمار وزارتخانه نیرو بوده و این مسئله نشانه روشنی از تلاش خستگی ناپذیر و پیوسته مدیریت حوزه آب استان و خادمان مردم در این حوزه در استان یزد می باشد.
۲. مسئله افت فشار ای شهری، عملا ارتباطی با پایداری سطح آب در ذخایر آب شرب یزد نداشته و با توجه به فرسودگی شبکه انتقال آب شهری ، امکان افزایش فشار در شبکه موجود میسر نمی باشد.
۳. یکی از راهکارهای استان یزد برای حل مسئله افت فشار آب اجرای رینگ آب شهری است که خوشبختانه با جدیت و سرعت مناسب در حال اجراست که انشاا... با اجرای کامل آب شاهد بهبود فشار آب در شبکه آب شهری خواهیم بود.

جوابیه استانداری یزد در خصوص انتشار برخی شبهات در فضای مجازی پیرامون آمار اعلامی در خصوص دستاورد دولت مردم در حوزه پایداری منابع ذخیره آب شرب در یزد

اداره روابط عمومی استانداری یزد در خصوص انتشار برخی شبهات در فضای مجازی پیرامون آمار اعلامی در خصوص دستاورد دولت مردم در حوزه پایداری منابع ذخیره آب شرب در یزد توضیحاتی ارائه کرد.
در متن این جوابیه آمده است: با عنايت به انتشار مطالبی در فضای مجازی و ایجاد شبهه و ابهاماتی در خصوص آمار ارائه شده از سوی استاندار محترم به عنوان گزارش دستاوردهای دولت مردم در استان به مناسبت هفته دولت موارد ذیل برای تنویر افکار عمومی اعلام می شود:
۱. انتخاب استان یزد به عنوان استان برتر در زمینه تامین آب پایدار شرب، مطابق با آمار وزارتخانه نیرو بوده و این مسئله نشانه روشنی از تلاش خستگی ناپذیر و پیوسته مدیریت حوزه آب استان و خادمان مردم در این حوزه در استان یزد می باشد.
۲. مسئله افت فشار ای شهری، عملا ارتباطی با پایداری سطح آب در ذخایر آب شرب یزد نداشته و با توجه به فرسودگی شبکه انتقال آب شهری ، امکان افزایش فشار در شبکه موجود میسر نمی باشد.
۳. یکی از راهکارهای استان یزد برای حل مسئله افت فشار آب اجرای رینگ آب شهری است که خوشبختانه با جدیت و سرعت مناسب در حال اجراست که انشاا... با اجرای کامل آب شاهد بهبود فشار آب در شبکه آب شهری خواهیم بود.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات