حضور بیش از 250 شرکت کننده در کارگاه آموزشی تغییر اقلیم

کارشناس آموزش اداره کل مدیریت بحران استان از شرکت بیش از 250 نفر به صورت حضوری و بر خط در کارگاه علمی آموزشی تغییر اقلیم در یزد خبر داد.

محسن حکیمیان در حاشیه برگزاری این کارگاه که صبح امروز به مدت 3 ساعت برگزار شد گفت: این دوره یکی از مطالبات و درخواست های گروه های تصمیم ساز در حوزه مدیریت بحران بود که با همکاری اداره کل هواشناسی و  مدیریت بحران استان برگزار شد.

وی افزود : تعریف صحیح از تغییر اقلیم، پیامدها و راهکارها مدیریتی کاهش اثرات این پدیده، مهمترین محور مطالب اساتید این دوره بود که توسط دکتر احد وظیفه رییس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی و دکتر میررکنی عضو هیات مدیره انجمن هواشناسی ارائه شد.

مطالب مرتبط

شما نقش لازم برای دسترسی به این پرتلت را ندارید
افزودن نظرات