حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در همایش بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش

معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار یزد به صورت ویدیو کنفرانسی در همایش ملی بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و پرورشکه با حضور دکتر احمد وحیدی؛ وزیر کشور برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، « مهندس شاه حسینی » معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد  در همایش ملی بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش به صورت ویدیو کنفرانسی که با حضور دکتر احمد وحیدی؛ وزیر کشور، دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، حضور یافت.

گفتنی است در پایان این همایش با اهدای لوح تقدیر  از شورای آموزش و پرورش شهرستان میبد و شورای آموزش و پرورش منطقه زارچ به عنوان شوراهای برتر استان یزد تقدیر شد.

افزودن نظرات