حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در گردهمایی معاونین عمرانی استانداریهای سراسر کشور

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در گردهمایی معاونین عمرانی استانداریهای سراسر کشور حضور یافت

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد نشست معاونان عمرانی استانداری ها با حضور وزرای کشور و راه و شهر سازی در روز چهارشنبه برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بود ،وزیر راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن را متقاضی محور و با اولویت استان هایی دانست که نیاز و ظرفیت ساخت آن را داشته باشند و گفت اهتمام جدی همه دستگاه ها برای تامین نیاز مردم به مسکن ضروری است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باید دست در دست یکدیگر دهیم تا مهم ترین شعار دولت که ساخت مسکن برای نیازمندان است، تحقق عینی یابد.

افزودن نظرات