معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد :

دفاع از زبان و فرهنگ کشور ، دفاع از مرزهای هویتی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت : در حال حاضر دفاع از مرزها تنها در بعد نظامی و جغرافیایی نیست و دفاع از زبان و فرهنگ کشور ، دفاع از مرزهای هویتی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، همایش ملی زبان و ادبیات فارسی با حضور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار در دانشگاه پیام نور شهرستان تفت برگزار شد .
"محمدعلی طالبی " در این همایش اظهار داشت : پاسداشت ادبیات فارسی و زبان یک ضرورت است که نقش آن در دفاع از مرزهای هویتی به خوبی نمایان است .
طالبی ادامه داد : پاسداشت زبان فارسی موجب تعمیم و ارتباط هرچه بیشتر با کشورهایی است که از اشتراکات فرهنگی  با آن ها به ویژه در بحث سوادآموزی برخورداریم .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به تقویت زبان فارسی و پاسداشت هرچه بیشتر آن اظهار امیدواری کرد : بتوانیم با ترویج فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی در سطح جهان ، زبان  فارسی را در کنار زبان های دیگر به عنوان زبان انتقال علم و فرهنگ  معرفی کنیم .
 

افزودن نظرات