​​​​​​​دفترهماهنگي امور اقتصادی

نام و نام خانوادگي: محمد رضا پاكدل

سمت: مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي

تلفن: 09120861007

ايميل:Pakdel- manager@Yahoo .com                      

سطح تحصيلات: دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل

سوابق كاري و اجرايي:

1-مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري يزد

2-رئيس سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري يزد

     

​​​​​​​