دیدار نمایندگان شرکت های فعال هوایی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد

نمایندگان شرکت های فعال هوایی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،نمایندگان شرکت های فعال هوایی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد محمد جواد ابوالحسینی دیدار و در خصوص بکارگیری ظرفیت های شرکت های مذکور در جهت افزایش حمل بار و‌ مسافر از فرودگاه گفتگو کردند.

افزودن نظرات