استاندار يزد :

راهبردهاي مؤثر در توسعۀ ورزش همگاني به‌کار گرفته شود

استاندار یزد دوشنبه شب پنجم مهرماه در شورای ورزش استان با اشاره به اينكه سلامتی بزرگترين نعمت زندگي بشر است، گفت: بايد راهبردهاي مؤثر براي توسعۀ ورزش همگاني در كنار ورزش قهرماني در استان به‌كار گرفته شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، جلسۀ شوراي عالی ورزش استان با حضور استاندار يزد، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل حوزۀ استاندار، مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، مشاور استاندار در امور ورزش، مديركل ورزش و جوانان استان و اعضای این شورا در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه با اشاره به درصدهاي رشد فعاليت و توسعۀ زيرساخت هاي ورزشي در رشته هاي مختلف بيان كرد: مباحثي كه در شوراي عالي ورزش استان مطرح و پيگيري مي شود برگرفته از اجتماع و براي سرعت بخشي، سهولت و بالارفتن سطح كمي و كيفي فعاليت هاي حوزۀ ورزش است.
«سيدمحمد ميرمحمدي» ادامه داد: تصميم اختصاص يك درصد از بودجۀ اداره‌هاي دولتي به ورزش استان در مرحله اجرا قرار داد و اداره كل ورزش و جوانان استان هر ماه گزارشي را در اين زمينه براي پيگيري بيشتر ارائه مي‌كند.
وي افزود: تحقق بودجه يك درصد اداره ها به ورزش با پشتوانه همت جمعي محقق مي شود و اختصاص بودجه در اين زمينه نشان از توجه ويژه مسئولان و مدیران و اهميت بالاي ورزش براي جامعه است.
ميرمحمدي گفت: خوشبختانه اشتياق و علاقه به ورزش و توسعه آن بين مسئولان و مديران استان وجود دارد و ضروري است از فرصت ها براي بهره مندي جوانان و افزايش جایگاه بين المللي ايران در حوزۀ ورزش به بهترين شكل استفاده شود.
عالي‌ترين مقام اجرايي استان خاطرنشان كرد: جايگاه ورزش نياز به توجه ويژه دارد زيرا  بسياري از مسائل
اجتماعي با ورزش حل و فصل مي شود و فعاليت هاي ورزشي نقش بسزايي درافزايش سلامت جسمي و روحي، كاهش آسيب هاي اجتماعي و پركردن اوقات فراغت ايفا مي كنند.
استاندار يزد با اشاره به توجه مديريت شهري در امر ورزش ادامه داد: اقدامات خوبی براي توسعه و تجهيز زيرساخت هاي وزرشي استان در حال انجام است اما با توجه به شرايط اقليمي استان توسعه اين فضاها بايد به گونه‌اي باشد كه هيچ آسيبي متوجه فضاي سبز موجود نشود.
ميرمحمدي افزود: بسيج عمومي با نقش سازنده مردم مي تواند نقش موثري را در فعاليت ها داشته باشد و با استفاده از روحيه همدلي و مردمي در زمينه هاي مختلف از جمله درختكاري و توسعه ورزش اقدامات خوبي انجام شود.
وي گفت: زمين هايي كه براي فضاي ورزشي در نظر گرفته شده است و كاربري ورزشي ندارند بايد شناسايي و با در نظر گرفتن بجث پراكندگی به گونه اي منطقه بندي شوند كه تمام محلات و قسمت هاي مختلف شهر بتوانند از آن‌ها بهره مند شوند.
استاندار يزد در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: اختصاص فضاهاي ورزشي مناسب براي بانوان به عنوان يكي از محورهاي مهم بايد مورد توجه قرار گيرد و ما تمام حقوقي كه براي آقايان در جامعه قائل هستیم را براي بانوان هم قائل مي باشيم و براي همه افراد سلامت، نشاط، تفريح و لذت از زندگي از ضروریت‌هاست.


آمايش فضاهاي ورزشي در سطح استان


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين جلسه گفت: براي تصميم گيري مناسب در زمينۀ توسعۀ زيرساخت هاي ورزشي استان نيازمند تشكيل كميته‌اي براي انجام آمايش و در نظرگيري پراكندگی اماكن ورزشي مي باشيم.
«محمدعلي طالبي» ادامه داد: با اعلام وضعيت اماكن ورزشي تحت نظر  نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي  و ساير امكانات ورزشي استان مي توان با بهسازي و هزينۀ كم اين موارد را براي استفاده عموم مردم برنامه‌ريزي كرد.
طالبي افزود: پس از انجام آمايش اماكن ورزشي استان و رسيدن به اطلاعات جامع و كامل در اين زمينه شايد ديگر خيلي احساس نياز براي توسعۀ زيرساخت ها وجود نداشته باشد و ساماندهي موارد موجود بتواند مؤثر واقع شود.


توجه به توزيع پراكندگي و عدالت جنسيتي در فضاهاي ورزشي


مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در اين جلسه با بيان اهميت بهره مندي تمام اقشار جامعه از ورزش به ويژه بانوان گفت: در توسعه و جانمايي فضاهاي ورزشي بايد موضوع توزيع پراكندگي با رويكرد دسترسي تمام اقشار جامعه به امكانات ورزشي مدنظر قرار گیرد.
«رقيه كرمانيان» افزود: ساعت هاي مناسب فعاليت هاي ورزشي در فضاهاي ورزشی موجود استان اغلب به آقايان اختصاص داده مي شود و ساعتهای باقي مانده جذابيت خوبي براي تشويق بانوان به ورزش نداردكه اين موضوع نيز نيازمند بازبيني مي باشد.


گردشگري ورزشي يكي از فرصت هاي پیش‌روی استان


مديركل ورزش و جوانان استان نیز در اين جلسه با ارائۀ گزارشي از فعاليت هاي مختلف ورزشي در استان بيان كرد: با توجه به اينكه امسال سال خوش آمدگويي به يزد نامگذاري شده است يكي از زمينه هاي توسعۀ گردشگري استان فراهم آوردن زيرساخت هاي گردشگري ورزشي است.
«مسعود شريعتي» ادامه داد: سرانۀ ورزشي در يزد به ازاي هر نفر27 سانتي متر است و نمي توان تنها انتظار داشت كه اداره كل ورزش و جوانان استان بتواند اين فضا را گسترش دهد و همكاري ساير دستگاه ها نيز در این زمینه لازم است.
وي گفت: نخستين اداره‌اي كه در استان يزد يك درصد بودجۀ خود را به ورزش اختصاص داده است اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پس از آن اداره كل راه و شهرسازي استان است كه اميدواريم با اجراي كامل ماده 53 در ورزش همگاني و قهرماني در استان به پيشرفت چشم‌گيری دست يابيم.
گفتني است در اين جلسه موضوعات مختلف ورزش استان از جمله توسعۀ زيرساخت ها، گسترش ورزش همگاني، حمايت از ورزش قهرماني، توسعۀ اماکن ورزشی برای بانوان استان، تجهيز فضاهاي موجود به امكانات ورزشي قابل استفاده براي عموم مورد بحث و بررسي اعضای شورای عالی ورزش استان قرار گرفت.
 

افزودن نظرات