رسول حیدری بافقی به سمت مدیرکل اداری مالی استانداری یزد منصوب شد

 طی حکمی از سوی استاندار یزد، رسول حیدری بافقی به سمت مدیرکل اداری مالی استانداری یزد منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، دکتر مهران فاطمی طی حکمی، رسول حیدری بافقی را به سمت مدیرکل اداری مالی استانداری یزد منصوب کرد.

 

مطالب مرتبط

شما نقش لازم برای دسترسی به این پرتلت را ندارید
افزودن نظرات