رضا يادگاري به عنوان رييس مركز برنامه ريزي ، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات استانداري منصوب شد

در پي طراحي و ابلاغ نمودار جديد سازماني به استانداري هاي سراسر كشور، و بر اساس پيشنهاد معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد در حكمي، رضا يادگاري را به سمت رييس مركز برنامه ريزي ، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات استانداري تعيين و منصوب كرد.

رضا يادگاري پيش از اين به عنوان مدير كل دفتر فني استانداري مشغول به كار بود.

افزودن نظرات