استاندار یزد تاکید کرد:

روستا ها پايگاههاي كار و توليد و پشتوانه هاي استقلال و خودكفايي مواد غذايي

استاندار یزد به مناسبت روز روستا و عشایر پیامی صادر کرد.

به گزارش اداره‌کل حوزۀ استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، متن کامل پیام «سیدمحمد میرمحمدی» به شرح زیر است:
روستا واژه‌اي است آشنا و صميمي با فضايي هميشه سبز و دل انگيز، شبهايي رويايي و روزهايي زلال و فرحبخش كه براي شهرنشينان گرفتار در غوغاي ترافيك و دود و آلودگي صوتي آرزويي زيبا و براي خستگان زندگي ماشيني ، دلارامي مطلوب و روح افزاست .
هر چند امروز رشد فرآيند شهر و شهرنشيني، اين فضاي ساده و با صفا را تحت تاثير قرار داده و سبك زندگي روستا را دستخوش تغييرات كرده است اما دولتمردان در صددند تا با ايجاد اشتغال و حفظ جمعيت، روستا ها را بعنوان پايگاههاي كار و توليد و پشتوانه هاي استقلال و خود كفايي مواد غذايي رشد و توسعه دهند.
حفظ باغات و منابع طبيعي و سلامت محيط زيست در گرو آباداني روستاهاست و در مناطق كويري، اين  روستاييان هستند كه به عنوان سربازان فداكار در خاكريز هاي مقاومت راه كويري شدن و بيابان‌زايي را بسته اند.
براي ما فرهنگ، سبك زندگي و آداب و رسوم اجتماعي، معماري، خانه سازي و مزرعه و گل و گياه و دام و از آن گذشته زندگي بر اساس عاطفه و محبت، اتحاد و آرامش و ارتباطهاي صميمانه و همياري ها و همدلي‌هاي اسلامي مورد تاكيد و توجه است .
در روستا زندگي بر مفهوم كار، توليد، عشق و اميد و ارتباطات عاطفي و انساني مي چرخد، همان چيزي كه در شهرنشيني ناپيدا يا بسيار كمرنگ است.
بنابراين براي حفظ فرهنگ و اصالت روستايي و پشتيباني از شعار استقلال و آزادي مردم عزيز و انقلابي ايران اسلامي ضروري است موضوع توسعه و پيشرفت روستاها را به عنوان تكليفي قطعي و وظيفه‌اي توقف ناپذير با ملاحظه چنين نكاتي از نگاه برنامه‌ريزان و دست‌اندركاران امور اجرايي و تقنيني قرارگيرد و با جهت‌گيري ايجاد اشتغال و تأمين امكانات زندگي روند مهاجرت از شهر به روستا را فراهم كرد و زندگي آرام و لذت‌بخش را براي پرواز انديشه و فروزش افكار به دست آورد.
اينجانب روز روستا و عشاير را صميمانه به همه روستانشينان و عشاير محترم بويژه به روستاييان و جوانان روستايي و عشاير غيور استان دارالعبادۀ يزد تبريك عرض نموده و براي همه مسئولان استان، فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا آرزوي توفيق و سربلندي روز افزون دارم.
 

افزودن نظرات