معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد :

فرمانداران دغدغه آب داشته باشند

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار با بيان اينكه موضوع آب، اصلي ترين و ضروري ترين موضوع استان است گفت: بايد فرمانداران فقط دغدغه آب داشته باشند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، جلسه ديدار با فرمانداران شهرستان هاي مختلف استان با حضور استاندار يزد، معاونان استاندار و مديركل حوزه استاندار در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
"سيدمحمدرضا سيدحسيني" در اين جلسه با بيان اينكه خط انتقال آب به استان فقط براي آب آشاميدني مردم است بيان كرد: مديريت مصرف آب به ويژه در دستگاههاي اجرايي و نهادهاي دولتي بايد در دستور كار و مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وي ادامه داد: با توجه به ميزان بارندگي و خشكسالي متوالي سال هاي اخير ديگر كشت و برداشت محصولاتي مانند گندم وجو معني ندارد وتنها بايد با چنگ و دندان باغ هاي موجود استان را حفظ و نگهداري كنيم .
 سيدحسيني افزود: لازم است براي صرفه جويي در مصرف آب در حوزه كشاورزي، صنعت و آب آشاميدني روش و برنامه مناسبي داشته باشيم و فرهنگ مديريت مصرف آب را در جامعه نهادينه كنيم .
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار در پايان سخنان خود با بيان اينكه پروژه هاي عمراني در استان بايد با تعامل تمام دستگاههاي شهرستاني واستاني به بهره برداري برسند تصريح كرد : هيچ دستگاه يا مديري در شهرستان حق متوقف كردن پروژه هاي ملي و استاني را در منطقه خود ندارد واگر چنين اتفاقي افتاد با دستگاه يا مدير مربوط در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
گفتني است در ابتداي اين جلسه معاونان استاندار، انتظارات خود از فرمانداران و برنامه هاي دولت تدبير واميد در استان را بيان كردند و هريك از فرمانداران به ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در حوزه مديريت خود و اولويت هاي كاري و برنامه هاي سال جاري پرداختند و بر اجراي برنامه ها بر اساس تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي تاكيد كردند.
 

افزودن نظرات