با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد؛

كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استان برگزار شد

كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استان به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار تشكيل شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز سه شنبه 25 خرداد ماه جلسه كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استان با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار و اعضاي اين كميسيون در سالن جلسات مديريت بحران استانداري برگزار شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در اين جلسه گزارشي از فعاليتهاي كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استان در سال گذشته  ارائه داد.
«مجيد جواديان زاده» با توجه به دستور كار اين جلسه مبني بر ارائه پيشنهادها و راهكارهاي مناسب به منظور پيشگيري از خودكشي در استان افزود: افزايش آگاهي عمومي مردم و خانواده ها در اين زمينه بسيار مهم است و رسانه ملي و رسانه هاي گروهي استان در اين رابطه نقش مؤثر و انكارناپذيري دارند.
جواديان زاده تصريح كرد: رهايي از شرايط موجود، نداشتن انگيزه كافي براي زندگي، تجربه جديد و انتقال پيام به ديگران چهار علت اصلي خودكشي در جوامع معرفي شده است.
برنامه ريزي جهت افزايش اعتقادات مذهبي، توجه به فلسفه زندگي و آموزش مهارتهاي زندگي، آگاهي بخشي به خانواده ها براي نظارت و كنترل بيشتر بر فرزندان، اطلاع رساني شفاف رسانه هاي جمعي استان براي تشويق جوانان درباره تسهيلات و فرصتهايي كه جامعه و حاكميت در اختيار آنها قرار داده است و اتخاذ تدابير لازم توسط نيروي انتظامي استان در مناطق جرم خيز به منظور كمك به خانواده ها و جوانان در معرض آسيب از جمله مصوبات در كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استان بود.
گفتني است استان يزد طبق گزارشات وزارت كشور در رتبه بندي آمار مربوط به خودكشي در سال 94 در مقايسه با ساير استانها در رتبه آخر كشوري قرار دارد.
 

افزودن نظرات