استاندار يزد عنوان كرد:

لزوم ايجاد شبكه تعاوني منسجم در استان

استاندار يزد عصر يكشنبه 30 خرداد ماه در ديدار با هيأت رئيسه اتاق تعاون استان گفت: لازم است شركت تعاوني هاي استان به صورت منسجم و يكپارچه در استان فعاليت كنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،«سيدمحمد ميرمحمدي» در ديدار با اعضاي هيأت رئيسه اتاق تعاون استان اظهار داشت :  مديريت صحيح و همراه با تفكر اقتصادي مي تواند شركت تعاوني ها و اتاق تعاون استان را به سمت مسير درست و هدفمند هدايت كند.
استاندار يزد ادامه داد: تشكيل شركتهاي تعاوني وسيله اي است تا بتوان از هر امكاني براي جلب، جذب و مشاركت مردم در فعاليتهاي توليدي، تجاري، خدماتي و اقتصادي استفاده كرد.
ميرمحمدي تصريح كرد: شركت هاي تعاوني بايد بتوانند با بخش خصوصي رقابتي سالم و صحيح داشته باشند و ابتكار، هنر و خلاقيت را در اين رقابت در دست گيرند.
گفتني است  در ابتداي اين  ديدار اعضاي هيأت رئيسه اتاق تعاون استان گزارشي از اقدامات و فعاليتهاي اين اتاق در سال 94 را ارائه دادند و خواستار اجراي كامل و مناسب قوانين مربوط به حوزه تعاون شدند.
 

افزودن نظرات