مدیران دولتی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت دفاتر تسهیلگری را در دستور کار خود قرار دهند

استاندار یزد با اشاره به اقدامات اثربخش دفاتر تسهیلگری در استان یزد عنوان کرد: مدیران دستگاه های دولتی ارتباط مستقیم و جدی با دفاتر تسهیلگری برقرار کنند چرا که این دفاتر می توانند کمک شایانی به حضور دستگاه ها در محلات و مدیریت بهتر مسائل داشته باشند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که به منظور بررسی اولویت های مسائل و آسیب های مناطق حاشیه نشین و تصمیم گیری درخصوص راهکارها، در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به اقدامات ارزشمند دفاتر تسهیلگری در محلات، گفت:گزارشات ارائه شده نشان از پیگیری ها و مطالعات قابل توجه برای حل مشکلات دارد.
وی افزود: دفاتر تسهیلگری یزد فراتر از وظایف و مسئولیت های این دفاتر در سراسر کشور گام برداشته اند که از این جهت اقدامات آن ها قابل تقدیر است.
دکترطالبی با اشاره به برخی مشکلات و دغدغه های موجود در محلات حاشیه نشین و کمتر برخوردار یزد، خاطرنشان کرد: مسائل و موضوعات موجود در محلات مذکور به عنوان دغدغه در دستگاه های مرتبط در حال پیگیری بوده و در کنار اقدامات و فعالیت های عمرانی و زیربنایی، اقدامات ارزشمند نرم افزاری توسط دفاتر تسهیلگری اجرا شده است.
مقام ارشد اجرایی در استان یزد ادامه داد: مدیران دستگاه های دولتی ارتباط مستقیم و جدی با دفاتر تسهیلگری برقرار کنند چرا که این دفاتر می توانند کمک شایانی به حضور دستگاه ها در محلات و مدیریت بهتر مسائل کنند.
دکتر طالبی در ادامه با بیان اینکه شهر یزد در مقایسه با بعضی از شهرهای بزرگ درگیر حاشیه نشینی، متفاوت و قابل مدیریت است، تصریح کرد: خوشبختانه در محلات حاشیه ای یزد، بستر لازم برای اقدامات اثر بخش فراهم بوده و ساکنین نیز پذیرای فعالیت ها در حوزه های مختلف هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار داریم دفاتر تسهیلگری و دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط به صورت جدی و با نگاهی وسیع، مسائل مربوط به این مناطق را پیگیری کرده تا با بهبود شرایط آنها، دیگر به عنوان "مناطق حاشیه نشین" شناخته نشود.
دکتر طالبی ادامه داد: برنامه های عنوان شده در جلسه باید به صورت جدی و سریع مورد پیگیری قرار گیرد تا مردم نتیجه این اقدامات را مشاهده کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سایر محلات نیز علاوه بر اقدامات و فعالیت هایی که در راستای بهبود شرایط انجام می شود، باید کارهای بزرگ و شاخصی را جهت ارتقاء محله و شرایط زیست ساکنان در دستور کار فعالیت های استانی قرار دهیم.

افزودن نظرات