رئیس شورای اسلامی استان خواستار شد:

مردم و مسئولان دغدغۀ کمبود آب را جدی بگیرند

جلسۀ هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی استان با نمایندۀ مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی استانداری یزد، جلسۀ هم‌اندیشی شورای اسلامی استان صبح دوشنبه چهارم مرداد ماه با حضور نمایندۀ مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری، رئیس و اعضای شورای اسلامی استان در استانداری یزد برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی استان با بیان اینکه امروز آب مهمترین مسئله و «العطش» مهمترین شعار استان است، گفت: لازم است مردم و مسئولان استان دغدغۀ کمبود آب را جدی بگیرند و نمایندگان فریاد العطش مردم یزد را در مجلس شورای اسلامی فراگیر کنند.
«محمد فقیه‌خراسانی» پیگیری متروی یزد را از دیگر مباحث مطرح شده در شورای استان دانست و از نمایندۀ مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی خواست برای اختصاص درصدی از درآمد معادن استان به بودجۀ استانی تلاش کند.
نمایندۀ مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: از آنچه حق شورا و شهرداری است پا عقب نگذارید؛ زیرا اختیارات شوراها برای ادارۀ شهر کافی است و شوراها با مدیریت علمی و حاکمیتی خود خواهند توانست در جایگاه و وظایف خود قرار گیرند و توسعۀ استان را باعث شوند.


تأمین و انتقال آب به یزد، اولویت اصلی مجمع نمایندگان استان


«سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی» با بیان اینکه تنظیم رابطۀ اشتغال، صنعت و کشاورزی در برنامۀ آمایش استان لحاظ شده است، گفت: مسئولان استان نیز باید به جانمایی درست صنعت و کشاورزی و تنظیم آن با وضعیت آب و اشتغال توجه ویژه کنند.
وی چگونگی تأمین و انتقال آب به استان را اولویت اصلی پیگیری مجمع نمایندگان استان دانست و افزود: برای حل موضوع تأمین آب در مجلس شورای اسلامی فراکسیون منطقه‌ای و موضوعی آب تشکیل شده و بدیهی است در این شرایط تنها فریاد العطش کافی نیست، بلکه باید فرهنگ بهره‌برداری درست را نیز تقویت کرد.
موسوی تصریح کرد: نمایندگان مردم استان یزد در مقایسه با کشور تک‌صدا هستند و لازم است مردم یزد و همۀ بزرگان و رهبران فکری استان برای تأمین و انتقال آب تکاپو کنند.
گفتنی است در ادامۀ این جلسه هر یک از اعضای شورای اسلامی استان مسائل شهرستان‌های استان را بیان کردند و رسیدگی به این مسائل را از مجمع نمایندگان استان خواستار شدند.
 

افزودن نظرات