با حضور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری یزد؛

مسائل روستاهای شهرستان خاتم ‌بررسی شد

جلسه بررسی و جمع بندی مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان خاتم با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری و رئیس کمیته محرومیت زدایی دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان یزد در محل فرمانداری خاتم برگزار ‌گردید و تصمیمات لازم برای رفع محرومیت از این روستاها گرفته شد.‌

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، جلسه بررسی و جمع بندی مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان خاتم با حضور‌ "محمود زارع رشکوئیه" مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری و رئیس کمیته محرومیت زدایی دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان، "جواد میربهبودی" فرماندار خاتم و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در محل فرمانداری برگزار ‌گردید، تصمیمات لازم برای رفع محرومیت از این روستاها گرفته شد و نحوه ارائه تسهیلات تبصره ۱۶ به متقاضیان در روستاها تشریح گردید.‌
گفتنی است حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در جمع مردم محله شهدای هادی‌آباد هرات و روستای کوشک، ازجمله برنامه‌های سفر یک روزه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و رئیس کمیته محرومیت زدایی دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان ‌به شهرستان خاتم بود.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★

★‌عکس: ‌سمانه حیدری★

افزودن نظرات