به ریاست استاندار یزد برگزار شد:

نشست بررسی مسائل مربوط به تامین سوخت زمستانه نیروگاه های برق استان

نشست بررسی مسائل مربوط به تامین سوخت زمستانه نیروگاه های برق استان با حضور مسئولین امر و به ریاست استاندار برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست بررسی مسائل مربوط به تامین سوخت زمستانه نیروگاه های استان که با حضور مسئولین امر و در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد، با اشاره به لزوم ایجاد حساسیت لازم در جامعه برای صرفه جویی در مصرف گاز، گفت: تمام مشترکین گاز استان مصرف بهینه سوخت را در اولولیت قرار داده و شرکت گاز، موظف به برخورد با مشترکین پر مصرف است.
وی بر لزوم رعایت همه جانبه اصل صرفه جویی در ادارات و سازمان های دولتی تاکید و خاطرنشان کرد: مصارف گاز ادارات و بخش های دولتی در همه ایام باید کنترل و در صورت ضرورت تذکرات لازم داده شود.
استاندار با بیان اینکه تامین سوخت مورد نیاز صنایع در فصل زمستان از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: کلیه صنایع استان باید بحث پایداری سوخت را مورد توجه قرار داده و در صورت نیاز منابع ذخیره ای خود را برای سوخت جایگزین افزایش دهند.
استاندار با اشاره به متصل نبودن برخی از نیروگاه های برق استان به خطوط اتصال گاز گفت: اتصال این نیروگاه ها به خطوط گاز با جدیت دنبال می شود.
دکتر طالبی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده برای انتقال سوخت مورد نیاز نیروگاه های استان از طریق ناوگان حمل سوخت گفت: با توجه به اهمیت موضوع، بسته های حمایتی و تشویقی برای رانندگان این ناوگان در نظر گرفته شود.

افزودن نظرات