به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار یزد برگزار شد :

نشست گسترش حوزه مسئولیت های اجتماعی بیمه ایران

نشست گسترش حوزه مسئولیت های اجتماعی بیمه ایران به ریاست دکتر سید مسعود عظیمی معاون امور اقتصادی استاندار، مدیر بیمه ایران در یزد، مدیر کل سرمایه گذاری، و دستگاههای مرتبط در محل دفتر امور اقتصادی استانداری برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد در این نشست پیرامون مباحث گسترش حوزه مسئولیت اجتماعی بیمه ایران در استان به ویژه با تاکید بر جامه های هدف از جمله مدد جویان کمیته امام حضرت امام خمینی و سازمان بهزیستی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و معاون استاندار دستورات لازم را در این رابطه صادر کرد .

افزودن نظرات