مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری مطرح کرد:

نیاز به افزایش 3.5 مترمربع فضای سبز برای هر یزدی

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری در نشست با مسئولان فضای سبز شهرداری‌ها گفت: سرانۀ کل فضای‌سبز در استان 16.5 مترمربع برای هر نفر است که میزان استاندارد آن 20 مترمربع و لازم است به ازای هر نفر یزدی سه و نیم مترمربع فضای سبز افزایش یابد.

به‌گزارش اداره‌کل روابط عمومی استانداری یزد، «سیدرضا خادمی» در نشست با مسئولان فضای‌سبز شهرداری‌های سراسر استان با اشاره به اهمیت ویژۀ فضای‌سبز در امور شهری، تعدیل و تلطیف هوا و زیباآفرینی شهری و بیان اینکه 415 هکتار پارک درون‌شهری و هزار و 472 هکتار فضای‌سبز در شهرها داریم، گفت: سرانۀ پارک‌ها در استان به‌طور میانگین برای هر نفر 4.7 مترمربع و میزان استاندارد آن 6.5 مترمربع است که استان برای رسیدن به میزان استاندار به افزایش 1.8 مترمربع فضای‌سبز در پارک‌های درون‌شهری نیازمند است.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری بیان کرد: سرانۀ کل فضای‌سبز در استان 16.5 مترمربع و میزان استاندارد آن 20 مترمربع برای هر نفر است؛ به این معنی که هر فرد یزدی به اندازۀ 3.5 مترمربع به فضای‌سبز نیاز دارد.
خادمی دربارۀ میزان کمبود پارک و فضای‌سبز در استان گفت: استان به میزان 152.7 هکتار دچار کمبود پارک‌های درون‌شهری است و از نظر سرانۀ کلی شامل فضای‌سبز و پارک درون‌شهری نیز 441.4 مترمربع کمبود داریم.
وی با توجه به اهمیت فضای‌سبز در پارک‌ها گفت: فضای پارک‌ها نقش مهمی در ابعاد تفریحی، بهداشتی، ارتباطی و آموزشی جامعه دارند و از دیگر کارکردهای پارک می‌توان به نقش آن در درآمدزایی و تعامل اجتماعی تأکید کرد از این‌رو لازم است به نقش پارک‌ها برای رفع نیازهای محلی توجه کرد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری با بیان اینکه پارک‌ها بخشی از سیمای شهری هستند، گفت: بعضأ ویترین شهری در استان به‌خوبی شکل نگرفته است و می‌توان با ارتقای کمّی و کیفی فضای سبز به شکل‌گیری ویترین شهری پارک‌ها نیز کمک کرد.
وی افزود: لازم است با شناسایی و کشت گیاهان کم‌آب‌خواه در استان و توجه به بحران آب، به جداسازی آب شرب از غیر شرب توجه کرد که این کار نیازمند تلاش شهرداری‌ها برای جذب اعتبار در این بخش است.
خادمی دربارۀ ارتقای کیفی پارک‌های درون‌شهری و فضای‌سبز استان از مسئولان فضای‌سبز شهرستان‌ها خواست با شناسایی و کشت گونه‌های گیاهی کم‌آب‌خواه در فضای سبز، نگه‌داری از درختان کهنسال در شهرستان‌ها، آراسته کردن ورودی شهرها و پارک‌ها به‌ویژه پارک‌هایی که در مسیر گردشگری هستند و پاکیزگی سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها برای ارتقای فضای‌سبز که یکی از شاخص‌های مهم توسعۀ شهری است تلاش کنند.
گفتنی است در این نشست ارزیابی فضای سبز شهرستان‌ها در سال زراعی 93،94 بیان شد؛ چگونگی فرم‌های ارزیابی سال 95 تشریح شد؛ دربارۀ تشکیل کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز توضیحاتی ارائه شد و در پایان نیز از سه شهرداری حمیدیا، یزد و تفت که در سال زراعی 93،94 از نظر کمیّت فضای سبز اقدامات درخور توجهی انجام داده‌اند تقدیر شد.  
 

افزودن نظرات