همایش ناظرین شورای نگهبان یزد در انتخابات ریاست جمهوری

همایش ناظرین شورای نگهبان یزد در انتخابات ریاست جمهوری با حضور رئیس ستاد انتخابات استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، همایش ناظرین شورای نگهبان یزد در انتخابات چهاردهمین ریاست جمهوری با حضور علی اکبر عزیزی رئیس ستاد انتخابات استان یزد و سعید رستگاری دبیر ستاد انتخابات استان و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

مطالب مرتبط

شما نقش لازم برای دسترسی به این پرتلت را ندارید
افزودن نظرات