یکشنبه های مردمی؛

پاسخگویی مستقیم استاندار، معاونین و مدیران کل استانداری یزد به اقشار مختلف مردم استان

معاون هماهنگی امور عمرانی به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و مدیر کل حوزه استاندار یزد به نمایندگی از استاندار، پاسخگوی مسائل و خواسته های اقشار مختلف مردم بودند.

افزودن نظرات