پاسخگویی مستقیم استاندار یزد به اقشار مختلف مردم در روز یکشنبه

استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، مهران فاطمی؛ استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته و در راستای اجرای نهضت پاسخگویی، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات