گام های آخر برای تامین مالی پروژه انتقال آب از دریا به فلات مرکزی/ نشست ویژه بررسی و تصویب ساز و کارهای تامین مالی این ابر پروژه برگزار شد

نشست مشترک استاندار یزد با معاون اول رئیس ‌جمهور، وزرای صمت و نیرو، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور انتقال آب از دریا پیرامون مسائل مربوط به تامین مالی پروژه انتقال آب از دریا به فلات مرکزی برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نشست مشترک استاندار یزد با معاون اول رئیس ‌جمهور، وزرای صمت و نیرو، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور انتقال آب از دریا برگزار شد.

در این نشست ساز و کارهای تامین مالی این ابر پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گام ها و مصوبات نهایی برای تحقق این مهم اخذ شد.

با تامین مالی این ابر پروژه و اجرای آن، مشکل کم آبی استان یزد تا ۱۰۰ سال آینده مرتفع خواهد شد.

افزودن نظرات