اولین جلسه ستاد انتخابات شهرستان بهاباد تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهاباد 
طی احکام جداگانه ای از سوی فرماندار بهاباد؛ آقایان محمدحسن نظری، حسن ابوالقاسمی، مهدی شجاعی، محمدحسن شیخ زاده و خانم زهره گرانمایه به ترتیب بعنوان مسئول کمیته فناوری اطلاعات، مسئول کمیته امنیتی انتظامی، مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی، مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ، مسئول کمیته آموزش و حقوقی ستاد انتخابات شهرستان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری منصوب شدند.
این دوره از انتخابات روز جمعه ۸ تیرماه برگزار خواهد شد.