تجلیل فرماندار خاتم از سبز پوشان نیروی انتظامی به مناسبت هفته ناجا

همزمان به مناسبت هفته ناجا "جواد میربهبودی" فرماندار خاتم به اتفاق "تاج آبادی"معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری  با حضور در ستاد فرماندهی شهرستان از زحمات و تلاش های شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی، با اهدا لوح و گل تجلیل نمودند