️بازدید سرزده فرماندار خاتم از نانوایی های سطح شهر هرات

"جواد میربهبودی"فرماندار خاتم صبح امروز به اتفاق نوری مدیر اداره صمت، پوررضایی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دیگر مسئولین طی بازدیدی سرزده از نانوایی ها، از نزدیک وضعیت نانوایی های سطح شهر هرات  از جمله چگونگی پخت نان، ساعات پخت،  وزن چانه های هر قرص نان با توجه به نوع نان، رعایت موارد بهداشتی، بررسی کارت بهداشت و واکسیناسیون پرسنل و کیفیت آرد و نان نانوایی ها را مورد بررسی قرار دادند

❇️فرماندار خاتم در حاشیه این بازدید تاکید کرد :باید به صورت مستمربر نحوه چگونگی ارائه خدمات توسط نانوایی ها در شهرستان از طرف دستگاههای ذیربط نظارت شودو تحویل نان بی کیفیت به مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و نانوا در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است و لازم است همواره به این مسئله توجه شود
 
❇️شایان ذکر است در این بازدید دو نانوایی مورد اخطار، یک نانوایی کسر سهمیه و دو نانوایی مورد تشویق قرار گرفت