فرماندار خاتم در نشست با مدیر  شعب بانک مسکن استان مطرح کرد:

"تاسیس بانک مسکن در شهر هرات یکی از مطالبه های عمده مردم شهرستان می باشد"

" جواد میربهبودی"  فرماندار خاتم در ادامه پیگیری مطالبات و درخواست های مردمی مطرح شده در سفر دکتر فاطمی استاندار به شهرستان به اتفاق دهقان مدیر بنیاد مسکن شهرستان با غفوریان مدیر شعب بانک مسکن استان پیرامون راه اندازی وتاسیس شعبه بانک مسکن در هرات مرکز شهرستان دیدار و گفتگو کرد

میربهبودی فرماندار در این نشست با اشاره به تعداد قابل توجه متقاضیان ثبت نامی در طرح اقدام ملی و تاکید ویژه دولت سیزدهم در تامین وساخت مسکن  برای متقاضیان فاقد مسکن بویژه جوانان و همچنین با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل ها در حوزه های مختلف و همکاری مردم در تامین منابع مالی  در شهرستان ایجاد بانک مسکن در شهرستان را یک ضرورت و مطالبه عمومی دانست و خواستار مساعدت و همراهی مجموعه بانک مسکن استان در مرتفع نمودن این خواسته مردمی شد. 
همچنین در ادامه غفوریان مدیرشعب بانک مسکن استان ضمن استقبال از پیشنهاد فرماندار خاتم دستور حضور نمایندگان بانک مسکن استان طی دو روز در هفته در بنیاد مسکن شهرستان جهت راهنمایی متقاضیان دریافت انواع تسهیلات در حوزه خرید، ساخت و تعمیر مسکن و همچنین بررسی وضعیت و شرایط ایجاد بانک در شهرستان را صادر نمودن