آمادگی شهرستان خاتم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

فرماندار شهرستان خاتم از آمادگی این شهرستان برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در هشتم تیر ماه خبر داد.

اکبریان فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در هشتم تیر ماه گفت: در شهرستان خاتم ۱۷ شعبه اخذ رأی که ۱۰ شعبه ثابت و ۷ شعبه صندوق سیار در مناطق شهری و روستایی برای جمع آوری آرای مردم شهرستان در هشتم تیر ماه در نظر گرفته شده است.

اکبریان افزود: از دهم خرداد ماه که دستور آغاز عملیات برگزاری چهاردمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزیر کشور صادر شد ما در ستاد انتخابات شهرستان خاتم، مقدمات برگزاری انتخابات را با تشکیل جلسه هیئت اجرایی، کمیته‌های اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات آموزش و پشتیبانی و امینتی دنبال می‌کنیم.

اکبریان با بیان اهمیت مشارکت مردم در انتخابات بیان کرد: با آموزش و فراهم کردن مقدمات و تمهیداتی که اندیشیده شده است امیدواریم در هشتم تیرماه باحضور پرشور و باشکوه مردم عزیزمان شاهد انتخابات باشکوه باشیم و با انتخابی که مردم می‌کنند، راه شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی ادامه یابد و دولت آینده این مسیر را دنبال کند.