آیین تکریم و معارفه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان خاتم

مهدی فتحی به عنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان خاتم معارفه شد.

ا حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده انتظامی و سایر مسئولین شهرستان خاتم مراسم تکریم و معارفه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان خاتم برگزار شد.

در این مراسم از زحمات محمود زارع تقدیر و مهدی فتحی به جای ایشان معارفه شدند.