افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان خاتم
طبق برنامه زمانبندی شده زیر افتتاح می شود New Page 1

 

پروژه هاي افتتاحيه دهه فجر

 

رديف

عنوان پروژه

دستگاه مربوطه

محل اجراي پروژه

ميزان اعتبار

(هزار ريال)

زمان

1

راه اندازي پرتال فرمانداري

فرمانداري

فرمانداري

 

  9     -        8:30

1

اورژانس بيمارستان آيت ا000 خاتمي

دانشگاه علوم پزشكي

بيمارستان آيت ا000 خاتمي هرات

470000

9:30  -            9

2

ساخت 5 دستگاه مسكن خانواده هاي بي بضاعت

كميته امداد

شهرهرات

400000

10    -         9:30

3

مدرسه نمونه راهنمايي امير كبير

آموزش و پرورش

شهرهرات

1600000

 10:30 -        10                 

4

راه اندازي BTS حاجي آباد

مخابرات

روستاي حاجي آباد

90000

 11 -        10:30   

5

مركز مطالعات زيست محيطي

محيط زيست

شهرهرات

800000

11:30    -       11

6

بهسازي فتح آباد

بنياد مسكن

شهرهرات

 

12    -      11:30

7

درمانگاه تركان و هرابرجان

دانشگاه علوم پزشكي

دهستان هرابرجان

600000

14   -      13:30

8

آسفالت جاده برزگر

اداره راه

دهستان ايثار

800000

  14:30  -    14

9

بند خاكي كرخنگان

بنياد مسكن

 

 

14:50 -  14:30      

10

بهسازي چنارناز

بنياد مسكن

روستاي چنارناز

4500000

15:15- 14:50

11

سالن ورزش آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش

مروست

160000

15:50    15:30

12

مدرسه 15 خرداد

نوسازي مدارس

مروست

135000

16:25    -   16

13

شركت تعاوني روستايي انبار 5 تني

كلنگ زني

مروست

 

17  -    16:25