انتصاب مهدی فتحی به سمت «معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خاتم»

در حکمی از سوی استاندار یزد، مهدی فتحی به سمت «معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خاتم» منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، دکتر فاطمی طی حکمی، مهدی فتحی را به سمت «معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خاتم»، منصوب کرد.