معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کشور:

ایجاد اشتغال یکی از عوامل موثر پیشگیری از وقوع جرم است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کشور گفت: با ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار، امنیت در جامعه ارتقاء می‌یابد.

در سفر رئیس قوه قضائی کشور به استان یزد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای بررسی مسائل قضایی به شهرستان خاتم سفر کرد.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کشور در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم گفت:امروز در شرایط حساس کشور قرار داریم که با روی کار آمدن دولت جدید زمینه خدمت بیشتر به مردم فراهم شده است.

جهانگیر گفت: توسعه نامتوازن در کشور موجب شده برخی از شهرستان‌ها با مشکلات زیادی از جمله مهاجرت بی رویه، ایجاد حاشیه نشینی‌های گسترده در کشور، خالی شد نقط مرزی از نیرو‌های انسانی و تجمع نیرو کار در محیط‌های خاص و عدم وجود نیرو کار مناسب در محیط‌های دیگر روبه رو شده و اگر این شرایط ادامه داشته باشد روز به روز بر مشکلات افزوده خواهد شد.

جهانگیر گفت: توجه به نقاط محروم به عنوان سیاست راهبردی دولت است که با ایجاد اشتغال پایدار امنیت در استان و شهرستان‌ها ارتقاء می‌یابد.

جهانگیر گفت: استان یزد با نرخ بالا بیکاری موجب شده تا برخی برای ایجاد شغل خود مهاجرت کنند که بایستی دولت فرصت‌های مثبت را در جامعه فراهم کند.

جهانگیر گفت: شهرستان خاتم در حوزه اشتغال مستعد ارتقاء است و با راه اندازی برخی صنایع زمینه اشتغال فراهم می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور گفت: پیشگیری یک امر فراقوه‌ای است که باید در دستگاه‌های دولتی جدی گرفته شود و هر چه در این حوزه سرمایه گذاری شود هدر نخواهد رفت.

جهانگیر گفت: در خصوص مجازات دستگاه قضایی از رویکرد پیشگیری از جرم حمایت می‌کند که به جای زندان کردن افراد استفاده از پابند‌های الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است، اما برای مجرمانی که جامعه را ناامن می‌کنند باید در زندان باشند.

اکبریان فرماندار شهرستان خاتم در این جلسه ضمن ارائه گزارش از ظرفیت و پتانسیل های شهرستان ارتقاء ساختمان بازداشتگاه، راه‌اندازی پزشکی قانونی و حضور سرمایه گذاران و شرکت های دولتی و نیمه دولتی جهت رونق بخشیدن به اشتغال و کارآفرینی در شهرستان خاتم را خواستار شد.