بازديد سرزده فرماندار از ادارات شهرستان خاتم
سيدناصر امامي در بازديد سرزده از اداره برق شهرستان خاتم كه با هدف آشنايي با فعاليت ها و پروژه هاي در دست اجرا و توصيه هاي لازم به منظور برنامه ريزي هرچه بيشتر درجهت كاهش مصرف برق درسال اصلاح الگوي مصرف انجام شد وي دراين بازديد تصريح كرد: بايد اصلاح الگوي مصرف و تاكيدات موجود در پيام نوروزي مقام معظم رهبري را از خود و اداره شروع كنيم. فرماندارخاتم همچنين از تلاش شبانه روزي پرسنل اداره برق در فراهم كردن تجهيزات مورد نياز درحوادث غير مترقبه و رفع خاموشيهاي پيش آمده اخير تقدير و تشكر كرد.سيد ناصر امامي همچنين در جريان بازديد سرزده از كميته امدادامام خميني (ره) هدف از حضور در اين نهاد را مشاهده فعاليت هاي امداد به شهرستان و نظارت بر روند و بررسي و پاسخگويي بيش از 7هزار  400نامه هاي مردمي مربوط به كميته امدادامام خميني (ره) درسفر دوم رياست محترم جمهوري عنوان كرد. و خواستار دقت و سرعت عمل ،حفاظت و صيانت از نامه ها و اسرار مردم و پاسخگويي و اقدام لازم درخصوص تك تك نامه ها توسط مسئولين كميته امدادشهرستان خاتم شد.
فرماندارخاتم همچنين سرزده از اداره راه و ترابري بازديد نمودند.دراين بازديدضمن تبريك سال نو به و تقدير و تشكر از پرسنل اداره راه درحوادث غير مترقبه اخير از وضعيت اعتبارات راهها،چگونگي اجراء پروژه ها آشنا شدند و با تاكيد بر نظارت بيشتر و دقيق تر توسط اداره راه وترابري خواستار تسريع درپروژ هاي راهسازي شدندامامي همچنين ازاداره تامين اجتماعي بازديد و از نزديك با فعاليت ها و اقدامات اين اداره آشنا شدند. فرماندار خاتم با شركت در جلسه تجليل از دانش آموزان برگزيده علمي و هنري  دبيرستان ام البنين ازاين افراد بدليل كسب افتخار براي شهرستان تقدير و تشكر كرد . فرماندار همچنین درخصوص سال الگوي مصرف سخنراني كردند.و در اين بازديد نشستي هم با مديران ومعلمان مدرسه داشتند و به بررسي مسائل ومشكلات آنها پرداختند.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم