بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از عملیات احداث کانال و لوله گذاری چاه جدید مجتمع آبرسانی روستاهای بخش چاهک

✍"اکبریان" سرپرست فرمانداری خاتم  به اتفاق" سرهنگ باقری" فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، "حیدری" بخشدار بخش چاهک و دیگر مسئولین از عملیات اجرای احداث کانال و لوله گذاری چاه جدید آب شرب روستاهای اسلام آباد،شهریاری،بختیاری و.. بخش چاهک بازدید نمودند.
گفتنی؛پس از حفر چاه آب شرب جدید عملیات لوله گذاری این چاه تا مخزن مجتمع آبرسانی به طول سه کیلومتر به منظور حل مشکل آب شرب روستاهای مذکور آغاز گردید که بلافاصله بعد از اتمام لوله گذاری تجهیز چاه دردستور کار قرار دارد.