بازدید صادقیان معاون عمرانی استاندار از پروژه ساخت کمربندی جنوب شرق هرات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:صادقیان معاون عمرانی استاندار به همراه فاضلی فرماندارشهرستان و سایرمسئولین از روند اجرای ساخت پروژه کمربندی جنوب شرق هرات بازدید نمودند.


در این بازدید پیمانکار پروژه توضیحی در مورد ادامه ساخت پروژه وهمچنین مشکلات موجود مطرح نمودند و درادامه صادقیان دستور ویژه جهت برطرف نمودن مشکلات به دستگاه‌های مربوطه دادند.