بازدید میدانی "اکبریان" سرپرست فرمانداری خاتم  به اتفاق "خوش نویس" معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، "سجاد "بخشدار چاهک و دیگر مسئولین از وضعیت سیلاب در روستاهای بخش چاهک