بخشدار مركزي خاتم : بارش شديد باران دردهستان چاهك باعث جاري شدن سيلابها وايجاد خساراتي به مناطق كشاورزان شد.
 علي اكبريان ،درمصاحبه با خبرنگار ايسنا،با بيان اينكه ،روستاهاي خوانسار و حسن آباد خوانسار شاهد بارش شديد و ناگهاني باران بود به نحوي كه حركت سيلابها باعث ايجاد خساراتي به مزارع و باغات روستا در طول مسير حركت خود گرديد افزود: رودخانه اعظم نيز از تجمع و ورود رودهاي كوچك جاري شد.بارش تگرگ نيز در روستاهاي چاهك و مناطق نزديك به روستا در ظرف چند دقيقه باعث ايجاد خسارتي به محصولات باغي و زراعي منطقه گرديد.اكبريان همچنين از اصابت صاعقه در روستاي چالمه كه باعث از کشته شدن يكي از اهالي آن روستا شد خبر داد و تصريح كرد:به منظور جلوگيري از بروز خسارات بيشتر از اوايل شروع بارندگي ستاد حوادث شهرستان تشكيل و تيمهاي مختلفي متشكل از مسئولين مربوطه شهرستان به نقاط حادثه خيز و درحال بارش بخش اعزام گرديده و تمهيدات لازم را اعمال نمودند و كليه دهياران بخش مركزي درآمادگي كامل به سر برده و آموزشهاي لازم نيز صورت پذيرفت.
وي درپايان تصريح كرد: به منظور انعكاس خسارات ناشي از بارش و ميزان بارندگي تصاوير مستند تهيه تا به ستاد حوادث استانداري ارسال گرديده واز اين طريق پيگيري جبران خسارات وارده به بخشهاي مختلف منطقه انجام پذيرد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم