برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان خاتم

جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور زارع معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری,حیدری بخشدار چاهک و دیگر مسئولین به منظور برسی مصوبات جلسات قبل و برسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.