برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان خاتم

✍هفتمین جلسه شورای ترافیک شهرستان باهدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی وحمل ونقل جاده ای وارائه راهکارهای لازم و اجرایی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔸️اکبریان سرپرست فرمانداری خاتم  در این جلسه داشتن شهری منظم حق شهروندان دانست و افزود: طرح های پیشنهادی در این شورا  باید در راستای رفع مشکلات و رفاه شهروندان بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند و انتظار میرود مصوبات جلسه شورای ترافیک علمی و کارشناسی شده باشد تا مسائل و مشکلات شهرستان و علی الخصوص جاده های ارتباطی شهرستان مرتفع گردد.

🔸️سرپرست فرمانداری خاتم ادامه داد : دستگاههای متولی می بایست با همکاری و هماهنگی و برگزاری نشست های مشترک با همکاری  سایر دستگاهها اهتمام جدی در راستای حل مسائل و مشکلات ترافیکی شهرستان داشته باشند
🔸️در ادامه این جلسه موضوعات  رفوج میانی خیابان امام، اصلاح طرح هندسی بلوار حاج قاسم روبه روی جایگاه سی انی جی، ضرورت تصویب ضوابط طرح های ترافیکی در شورای ترافیک شهرستان ... مطرح و مورد بررسی قرار گرفت