برگزاری جلسه هماهنگی مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان خاتم

در جلسه ای با حضور "اکبریان" سرپرست فرمانداری خاتم،"حسینی" معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری،مدیر اداره ورزش جوانان ودیگر مسئولین نحوه برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان مورد بحث و برسس قرار گرفت.