برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر جدید تامین اجتماعی شهرستان خاتم

در مراسمی با حضور "میرزایی" مدیر کل تامین اجتماعی استان ، "حسینی "معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری "حیدری" بخشدار چاهک  و دیگر مسئولین از زحمات جناب آقای باقری نژاد تقدیر و سرکار خانم محمود آبادی به عنوان مدیر جدید تامین اجتماعی شهرستان معرفی گردید