بهر ه برداري از8 طرح مخابراتي شهرستان خاتم
بهر ه برداري از8 طرح مخابراتي شهرستان خاتم درايام ا... دهه فجر بمناسبت گراميداشت سي امين سالگرد پيروزي شكوهمندانقلاب اسلامي ايران 8طرح مخابراتي شهرستان خاتم درايام ا... دهه فجر به بهره برداري مي رسد محمددهقان هراتي رئيس اداره مخابرات شهرستان خاتم بابيان اين مطلب گفت اين طرحها باسرمايه گذاري بالغ بر يك ميلياردو735 ميليون ريال به بهره برداري مي رسد که شامل تاسيس سامانه BTS تلفن همراه حاجي آباد ، اجراي فيبرنوري وكافونوري . احداث ساختمان ICT روستايي بختياري وخوانسار وتوسعه سوئيچ مراكزچاهك ، چنارنازوكرخنگان مي باشد.