به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش صورت گرفت؛

فرماندار شهرستان خاتم با حضور در اداره ورزش و جوانان شهرستان با پرسنل این اداره دیدار کرد؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:
اکبریان فرماندار خاتم به همراه حسینی معاون سیاسی، با حضور در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم، با پرسنل این اداره دیدار و ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، از زحمات آنها با اهدا لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

۱ آبان ۱۴۰۲