تجلیل فرماندار خاتم از كاركنان شبكه دامپزشكی خاتم به مناسبت روز ملی دامپزشكی

در مراسمی  بمناسبت  روز دامپزشكی "علی اکبریان" فرماندار خاتم به اتفاق حسینی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی با حضور در شبکه دامپزشکی شهرستان ضمن پاسداشت این روز با اهدا لوح از خدمات و زحمات پرسنل تجلیل نمودند